Syftet med denna enkät är att hjälpa valberedningen i sitt arbete med att identifiera vilka kompetenser som SUF:s styrelse har behov av i framtiden. Enkätsvaren kommer att hanteras med konfidentialitet och kommer inte att delas utanför valberedningen.

    Du har inga produkter i varukorgen.