Ultimate Frisbee är en lagsport som präglas av intensitet och taktik med redskapet frisbee, eller disc, i centrum. Sporten utövas utan medveten kroppskontakt och med ett regelsystem som saknar extern domare. Detta ställer stora krav på sportsmannaandan, som har en viktig roll i sporten.

Varje lag får bestå av ett obegränsat antal spelare varav sju stycken på plan (inomhus fem stycken). Byte av spelare får göras efter mål eller vid skada. Spelet startas genom att ena laget kastar över discen till motståndarna som sedan passar discen till varandra utan att springa med den i handen.

Mål görs genom att en spelare på spelplanen passar en medspelare som befinner sig i motståndarlagets målområde, likt en touchdown i Amerikansk fotboll.

En match pågår tills ett av lagen nått femton mål. Reglerna rörande matchlängd och planmått kan variera: Utomhus är tävlingsmåttet ungefär en fotbollsplans längd men inte lika bred. Inomhus och på beach används en handbollsplans storlek.

I fliken under denna sida hittar du officiella regler eller regler som kan användas för skolor eller nybörjarträningar!

Du har inga produkter i varukorgen.