Online: 15/5 (9-12) + 22/5 (9-12)

SUFs tränarutbildning steg 1 är en utbildning som ger dig grundläggande kunskaper för att kunna hålla i ultimateträningar. En del saker kommer du troligtvis känna igen sedan tidigare, medan andra delar är helt nytt. För bästa möjliga lärande så varvas föreläsning, egen reflektion, diskussioner och praktisk träning. Ni kommer både få träna på att lära ut och få chans att diskutera de utmaningar ni själva möter. Efter utbildningen ska ni ha fått med er kunskap om:

  • Min roll som tränare
  • Fair play
  • Regelkunskap
  • Hur lär jag ut de grundläggande momenten och strategierna i Ultimate?
  • Hur anpassar jag en övning till deltagarna?
  • Hur planerar jag en träning?

Upplägg

Den digitala utbildningen är uppbyggd i fem delar med förberedande videodigital träff, hemuppgift, digital träff och avslutande reflektion. Genom att dela upp utbildningen hoppas vi på en hög lärandekurva. Anmälan hittar ni längst ner på denna sida.

Förberedande video:

Se på den introutbildning som SISU skapat för tränare. Denna kurs är online och ger dig en bild över vad din roll som tränare kan betyda för dig och andra, samt en god grund att stå på för att själv utvärdera ditt ledarskap. Vi kommer under de digitala träffarna diskutera Ultimate och vårat egna ledarskap ur kursens perspektiv. Sammanlagt tar detta ca 1,5 h. 

Digital träff 1: lördag 15/5 kl 9-12 

Under den första digitala träffen så möts vi för att diskutera det breda ledarskapet och förbereda er för hemuppgiften. Här lär vi känna varandra, får ta del av varandras erfarenheter, diskuterar rollen som tränare, reflekterar över vad ultimate är och ser på de kvaliteter som behövs tränas för att bli både en bra ultimatespelare och ultimatetränare. Fair play och regelkunskap ser vi även på här.

Hemuppgift

Hemuppgiften kommer vara ett kort arbete som beräknas ta max 1-2 h och baseras på det ni lärt er hittills. Under digital träff 2 så diskuterar vi kort hemuppgiften igen.

Digital träff 2: lördag 22/5 kl 9-12

Under den andra digitala träffen så kommer vi dyka djupare in i ultimaten och ni kommer i grupp få planera och presentera och diskutera olika övningar, koncept och träningsupplägg. Till er hjälp har ni alltid varandra och övningsboken till hands.

Träningsupplägg och reflektion:

Under den sista delen av utbildningen så kommer du få planera en egen träning och få göra en kort reflektion av det du lärt dig. Förhoppningsvis så kommer du även få möjlighet att testa din planering på en grupp och kan göra reflektionen utifrån dina erfarenheter där.
Efter att du skickat in din planering och reflektion så är utbildningen färdig. Bra jobbat!

Max 16 platser per utbildningstillfälle. Först till kvarn.

Du har inga produkter i varukorgen.