Svenska UltimateFörbundet, ofta förkortat SUF, är det förbund som består av de idrottsföreningar som bedriver Ultimate Frisbee i Sverige. Förbundet samordnar aktiviteter som behöver lösas centralt för samtliga föreningar, såsom nationella tränarutbildningar, policys eller landslagsverksamheten.

SUF:s högsta beslutande organ är årsmötet, och dess exekutiva organ är styrelsen. Styrelsen delegerar delar av sitt arbete till arbetsgrupper för att underlätta arbetet.

Hela styrelsen nås på “styrelsen@ultimatesweden.se”

Styrelsen består för verksamhetsåret 2020 av:

Ordförande: Editha Ehrmanntraut
Sekreterare: Mattias Ahlgren
Ekonomiansvarig: Fredrik Mattsson
Ledamot: (vakant)
Suppleant: Mikael Bomark

Är du eller känner du till någon som vore lämplig som styrelseledamot till kommande verksamhetsår? Kontakta valberedningen på “valberedning@ultimatesweden.se” med ditt tips innan kommande årsmöte!

Du har inga produkter i varukorgen.