Styrelse

 • Ordförande: Editha Ehrmanntraut
 • Ledamöter: Mattias Ahlgren, (vakant)
 • Suppleanter: Fredrik Mattsson, Mikael Bomark
 • Styrelsen nås via: styrelsen@ultimatesweden.se

Valberedning

 • Sammankallande: Jonas Colmsjö
 • Ledamot 2 år: Elsa Kendrick
 • Valberedningen nås via valberedning@ultimatesweden.se

Arbetsgrupper

Landslag (landslag@ultimatesweden.se):

 • Ungdomslandslag (ul@ultimatesweden.se) – Cecilia Arensmeier
 • U24 landslag (u24@ultimatesweden.se) – Tomas Erikson
 • Seniorlandslag (senior@ultimatesweden.se) – Martin Carlsson
 • Masterlandslag (master@ultimatesweden.se) – Jonas Colmsjö, inkluderar Master, Grand Master och Great Grand Master

Förbundskaptener nås via fk@ultimatesweden.se


SM:

 • SM-Grupp (sm@ultimatesweden.se) – Editha Ehrmantraut
 • SM-Vecka grupp (smveckan@ultimatesweden.se) – Editha Ehrmantraut

Utvecklingsplan – Editha Ehrmantraut:

 • Idrottslyft Förening (il-forening@ultimatesweden.se)
 • Utvecklingsplan (utvecklingsplan@ultimatesweden.se)

Annat:

 • Kalender (kalender@ultimatesweden.se) – Paul Eriksson
 • Kommunikation (kommunikation@ultimatesweden.se) – Martin Carlsson
 • Regler (regler@ultimatesweden.se) – Martin Carlsson
 • Streaming (streaming@ultimatesweden.se) – vakant
 • Utbildning (utbildning@ultimatesweden.se) – vakant
 • Utmärkelser (arets@ultimatesweden.se) – Stefan Angegård
 • Youth Camps – camps@ultimatesweden.se

Mer information om SUF:s organisation finns här.

Du har inga produkter i varukorgen.