Samtidigt som ultimateverksamheten påverkas av den pågående pandemin, fortsätter det långsiktiga utvecklingsarbetet inom SUF. Som ett led i detta arbete har SUF styrelse utsett Tomas Eriksson till landslagschef.

Rollen innebär ett helhetsansvar för landslagsverksamheten, inklusive bl.a långsiktig strategi, riktlinjer och bemanning.Till sin hjälp kommer landslagschefen att utforma och vara sammankallande för en arbetsgrupp (Landslagsgruppen), ha en koordinator för ungdomslandslag, seniorlandslag inkl U24 respektive masterlandslag, samt vid behov kunna förankra beslut i styrelsen eller i klubbrådet. Koordinator för ungdomslandslagen är Cecilia Arensmeier, för masterlandslagen Jonas Colmsjö, och Tomas Eriksson kommer tills vidare även vara koordinator för senior inkl U24 som han arbetar med sedan tidigare.

Tomas Eriksson återkommer med mer information om det påbörjade arbetet. Frågor kan ställas till tomas@ultimatesweden.se

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Du har inga produkter i varukorgen.