Svenska Ultimateförbundet hälsar alla medlemsföreningar välkomna till extra årsmöte söndag 28:e mars 2021 kl 16.00 – 18.00

Mötet planeras att genomföras digitalt via Webex.

Årsmöteshandlingarna skickas ut senast den 14:e mars till samtliga medlemmar.

Föreningar ombeds anmäla deltagande till editha@ultimatesweden.se senast den 25:e mars. Info för anslutning till digitalt möte skickas därefter ut per mail till anmälda föreningar.

I samband med det extra årsmötet ska även fyllnadsval för ordinarie ledamot i styrelsen genomföras som ersättare för Henrik Homlong-Klarén.

SUFs valberedning består av:

Ordförande: Jonas Colmsjö, GGM Champs Frisbee UC

Ledamot: Elsa Kendrick, La Bamba FF

Ledamot: Hampus Colbrand, The Dalahästs FC

och kan nås via valberedning@ultimatesweden.se.

Denna kungörelse är utskickad 5:e mars 2021.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Du har inga produkter i varukorgen.