Svenska UltimateFörbundet, ofta förkortat SUF, är det förbund som består av de idrottsföreningar som bedriver Ultimate Frisbee i Sverige. Förbundet samordnar aktiviteter som behöver lösas centralt för samtliga föreningar, såsom nationella tränarutbildningar, policys eller landslagsverksamheten.

SUF:s högsta beslutande organ är årsmötet, och dess exekutiva organ är styrelsen. Styrelsen delegerar delar av sitt arbete till arbetsgrupper för att underlätta arbetet.

Du har inga produkter i varukorgen.