Är ni en grupp som vill starta en förening? Fördelar med att starta en förening är dels möjligheten att delta i av förbundet sanktionerade tävlingar, men också rent ekonomiska såsom möjligheten att söka ekonomiska bidrag från såväl förbund som från staten.

Att bilda en förening kan sammanfattas i tre steg:

1. Att kalla till ett bildandemöte. Där beslutar ni om föreningens stadgar(regler för hur föreningen ska fungera. Här kan man gärna utgå från vårt förbunds stadgemall:

2. Utse en styrelse. Det kan enklast göras på bildandemötet, och man kan då använda vårt förbunds mall för bildandemöte:

3. Ansök om ett organisationsnummer hos skatteverket. Detta kan göras gratis på följande länk. Se till att ha både protokoll och stadgar signerade vid ansökan:

Ansökan organisationsnummer
Vid ansökan kommer ni få frågan om ni vill ansöka själva eller överlåta det till RF. Det går fortare att göra det själv.

När detta är gjort:

När de tre stegen ovan är avklarade söker ni om medlemskap i Svenska FrisbeesportFörbundet(SFF) och Svenska UltimateFörbundet(SUF). Detta görs genom mejl via ” kansliet@frisbeesport.se“. Ni bifogar era stadgar, protokoll från bildandemöte samt organisationsnummer.

Medlemskap för föreningen är 500kr per kalenderår för medlemskap i SUF. Att vara medlem är ofta ett krav hos kommuner för att få bedriva föreningsverksamhet, och är även ett krav för att få söka bidrag av Riksidrottsförbundet.

I och med medlemskapet är allt klart. Ni måste kommande år hålla koll på ekonomin, skriva protokoll från möten, ta fram verksamhetsplan, bokslut verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. Vill ni ha hjälp och stöd finns Riksidrottsförbundets hemsida, era lokala SISU idrottsutbildare samt den dokumentbank vårt förbund byggt upp till hjälp.

Du har inga produkter i varukorgen.