Söndag 28 februari höll Svenska Ultimateförbundet årsmöte för verksamhetsåret 2020. Av 25 kallade medlemsföreningar deltog hela 19 på årsmötet.

Årsmötet valde följande styrelse och valberedning för 2021:

Styrelsen

Ordförande (1 år): Editha Ehrmanntraut

Ledamot (2 år) Mattias Ahlgren

Suppleant (2 år): Fredrik Mattsson

Suppleant (1 år): Mikael Bomark

Henrik Klarén (ordinarie ledamot) meddelade efter årsmötet sin avgång. Fyllnadsval kommer genomföras vid extra årsmöte.

Valberedning:

Ordförande (1 år): Jonas Colmsjö

Ledamot (2 år): Elsa Kendrick

Styrelsen vill passa på att tacka den avgående styrelsen för sitt arbete med svensk ultimate.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Du har inga produkter i varukorgen.