<div align="center"> <!-- <img src='./frisbeesport.jpg'/> --> </div> <!-------------------------------- Ändra inget övanför denna linje ------------------------------ Sidan är skriven i markdown vilket gör den enkel att uppdatera utan att kunna HTML. Här kan du lära dig lite om markdown: http://markdowntutorial.com --> # Svenska Ultimateförbundet # <br> The Swedish Ultimate Federation (SUF) was started 3 dec 2016 and took over all responsibilities for Swedish ultimate 4 jan 2017. This is a temporary website and a new website is under construction. The SUF board can be contacted at: styrelsen(at)ultimatesweden.se <br><br> [Ultimate Sweden Community](http://facebook.com/groups/ultimateswedencommunity) <br> [Ultimate Sweden page](http://facebook.com/ultimatesweden) <br><a href="http://ultimatesweden.se/kalender">Säsongskalender</a> <br> [Publikt dokumentarkiv (dropbox)](https://www.dropbox.com/sh/7l8odm7ukru93ab/AADy3AM1QmdK4vZOGYSjl-rXa?dl=0) <br> [Svenska Ultimateförbundet på Staylive.se (livestreaming och videoarkiv)](https://play.staylive.se/ultimate/videosamling) <!-- * 2016-12-03 - Kallelse till extra årsmöte, [Läs mer...](./161007_extra_arsmote/index.html) --> <!-------------------------------- Ändra inget nedanför denna linje -------------------------------->
KONTAKT E-post: styrelsen(at)ultimatesweden.se
SUF:s bankgiro: 5178-5590
SUF:s org-nr: 802506-0644